Ασκληπείο

Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας πόλης της Πεπαρήθου θεωρείται το Ασκληπιείο, που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι – Αμπελική» στη Νοτιοανατολική πλευρά του κόλπου της Σκοπέλου. Το Ασκληπιείο εντοπίσθηκε από την αρχαιολογική σκαπάνη αξιοποιώντας μία ενεπίγραφη βάση αναθήματος αφιερωμένου στον Ασκληπιό. Επίσης έχουν αποκαλυφθεί από τις αρχαιολογικές αποστολές αμφορείς, ερυθρόμορφα αττικά αγγεία, τμήματα αγαλμάτων, πήλινα ειδώλια και νομίσματα. Τα ευρήματα αποδίδουν χρονολογικά το ιερό αυτό κατά το χρονικό διάστημα από τον 4ο αι. μέχρι την Ελληνιστική περίοδο. Οι αρχαιολογικές μελέτες τεκμηριώνουν ότι με τον καιρό ενσωματώθηκαν στον κύριο ιερό και ιερά άλλων θεών. Σε ένα κιόσκι που τοποθετήθηκε πρόσφατα στον Αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, εκτίθενται ευρήματα για τους επισκέπτες.