Αρχαία Σελινούς, Ρωμαϊκά Λουτρά

Η αρχαία Σελινούς, που βρίσκεται στο Λουτράκι το επίνειο λιμάνι της Γλώσσας, ήταν η τρίτη πόλη της αρχαίας Πεπαρήθου. Ο επισκέπτης μπορεί να δει μόνον ορισμένα υπολείμματα των τειχών του 5ου – 4ου αι. και ενός κτιρίου της εποχής. Επίσης ΝΑ της παραλίας του Λουτρακίου στη θέση “Κατακαλού” υπήρχαν Ρωμαϊκά Λουτρά από τα οποία σώζεται μόνο το μωσαϊκό δάπεδο που κατά το ήμισυ είναι βυθισμένο στη θάλασσα.