Αγία Μονή

Η εκκλησία της Αγίας Μονής του 17ου αι. που μπορείτε να επισκεφθείτε και να ξεναγηθείτε από μία καλοσυνάτη μοναχή, ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής Στο εσωτερικό της μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα τέμπλο νεότερης ηλικίας που περιλαμβάνει και ορισμένα τμήματα που αποδίδονται χρονικά κατά το διάστημα από 16ον έως τον 17ον αι. καθώς και μία κρήνη. Ο προαύλιος χώρος έχει επιστρωθεί με χαλίκι.