Ανάμεσα στους ντόπιους τεχνίτες είναι οι μοδίστρες που ράβουν τις παραδοσιακές φορεσιές, οι κεντρίστρες, οι σιδηρουργοί, οι ζωγράφοι, οι αγγειοπλάστες, οι γλύπτες, οι ξυλουργοί και πολλοί ακόμα. Χαρακτηριστικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου είναι η οικογένεια Ρόδιου, η οποία μεταλαμπαδεύει την παράδοση της αγγειοπλαστικής (με τον χαρακτηριστικό μαύρο πηλό) από γενιά σε γενιά, από το 1900, αναπαράγοντας σχέδια των αρχαίων ελληνικών αγγείων.