Τα ήθη και έθιμα του νησιού, καθώς και οι παραδοσιακοί χοροί, διατηρούνται ζωντανοί χάρη στους πολιτιστικούς συλλόγους και τα χορευτικά συγκροτήματα που υπηρετούν πιστά τη χορευτική παράδοση. Οι παραδοσιακοί χοροί από τα συγκροτήματα όλων των ηλικιών διατηρούν ζωντανό το δεσμό του σήμερα με το χθες, των νέων με τους παλαιότερους και συντηρούν τα συλλογικά έθιμα των τοπικών κοινωνιών. Σε εθνικές γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλές ακόμη περιστάσεις τα χορευτικά συγκροτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι.