Официалните данни на горското стопанство сочат, че на острова има около осем милиона борови дървета. Горите са предимно от алепски бор, каменен и кермезитен дъб и овощни дървета. Боровете принадлежат към голосеменните растения, които са от най-ранните семейства дървета на планетата. Островитяните и пожарните служби на острова следят постоянно за това да не се предизвикват пожари, а посетителите биват призовани да пазят горите.