Боровите гори, които покриват „зелено-синия“остров всъщност са дело на човека, предвид, че в по-голямата си част представляват резултат от засаждането на борови дървета за покриване целите на корабостроенето. Преди тази човешка намеса, растителността на острова е била съставена от борови и широколистни дървета, големи дъбове, но и дървета, които подлежат на обработка като маслини, бадеми, кестени, сливи, портоколи, лимони, ябълки и т.н. Боровете спадат към категорията на голосеменните, т.е. на растенията, които произвеждат семена, които се пренасят лесно от вятъра, в резултат на което се създава благоприятна среда за създаването на гори с гъста растителност. Боровете тук са с надмощие над широколистните видове, които така или иначе не са издръжливи на високите температури през летния период.

В резултат на залесяването около 80% от острова е покрит от гъсти борови гори за разлика от съседните Скиатос и Алонисос. Броят на боровите дървета на острова се изчислява между пет и десет милиона, въпреки че съгласно международните модели те са 7-8 милиона. Разпространението на боровите гори със сигурнст влияе положително на екосистемите на острова, тъй като боровите дървета не само поддържат растителните почви, но и поддържат ограничените водни ресурси на острова.

Маслиновите и лозовите дървета, въпреки че много по-малобройни днес, са били основна съставна част от островните площи, когато той е бил заселен преди 8 000 години (въпреки че според много извори островът е бил заселен много по-рано до преди 20 000 години). Колонистите донесли на острова и различни плодове като например цитрусовите. Въпреки, че някои видове растителност може да са достигнали случайно до острова като например хедър и други храсти, повечето от видовете тук са резлутат от залесяване от човека.