Шивачки, плетачки на дантела, ковачи, бояджии, грънчари, скулптори, дърводелци и много други. Скопелос покрива разнообразие от скромни гении в лицето на местните творци, които упражняват занаята си, често пред собствените си домове.