Музикантите от Скопелос са придали характерна форма на „рембетико“ или „рембетика“, както в Атина, така и в цял свят. Първоначално „рембетико“ представлява оспорван, революционен музикален жанр, зародил се в бедните квартали на Атина и Солун и наречен „гръцки блус“ за начина, по който са пречупени социални разбирания, получил голямо признание от големите имена на двадесети век Манос Хадзидакис. Думата „рембетико“ в дейстителност покрива широка музикална гама, както „ентехно“, „народната песен“ в бърз или бавен ритъм, станал известен от Алексис Зорбас.

Музиката има история, която може да бъде проследена назад във времето в разпространението на гръцката култура през източната част на Средиземноморието през последните векове, както и иснтрументите, изработени в Месопотамия преди пет хиляди години. Посетителите имат възможност да чуят песни рембетико от местни музиканти като Костас Калафатис и Апостолос Ставракас, както и от известния изпълнител Гиоргос Ксинтарис.