О-в Скопелос е релефен, има доста планини, някои от които достигат височина над 300 метра, образувани преди 145 милиона години. Съставът им е комбинация от вулканични скали като гранит и мрамор, седименти и варовик. Островът е придобил днешния си релеф поради ерозия и от време на време сеизмична активност като част от тектонска зона с мека дейност. Поради проливните дъждове през зимните месеци фауната на острова е богата на борови дървета, дъб, маслини и овощни дървета.

 

Жителите от праисторическите години са строели къщи върху защитените плажове като Панормос и Стафилос. Днес обаче главното селище на острова е град Скопелос, в който живеят около 3000 постоянни жители. От другата страна на пътната мрежа е Глоса с около 1000 жители. Между двете основни селища има много други, по-малки, които се изпълват с живот през летните месеци. Корените на много семейства на острова се губят в дъното на вековете, а голяма част от жителите са открили произхода си в много части на Гърция.