Въпреки промените, настъпили в продължение на десетилетия, отправна точка за живота на острова представлява отглеждането на сливови, бадемови и маслинови дървета. О-в Скопелос има дълга традиция в производството на вино, но в резултат на възникнала епидемия с изсушаване на лозовите листа през 40-те години, повечето лозя са били унищожени. Рибарите от трите основни селища, Скопелос, Елиос и Лутраки покриват почти изцяло нуждата на островитяните от риба. На острова има забележителна традиция по отношение на пчеларството и производството на висококачествен мед. По време на Гръцката революция през 1820г о-в Скопелос е изиграл решителна роля като корабостроителна сила. Въпреки че с течение на времето корабостроенето е намаляло, съхранена е традицията свързана с производството на платове. Въпреки, че много млади хора напускат острова, за да продължат следването си или работата си извън него, много са тези, които решават да останат тук или да се завърнат след време.